Lacuna helårshus foldedør billeder

OVERLEGNEISOLERINGSVÆRDIER


Lacuna foldedører er sertifiserte, tette og godt isolerte. Vårt patenterte system er designet med vekt på høy isolasjonsevne og tetthet gjennom dobbel tetningslist i rammen og trippel tetningslist mellom dør rammer. Lacuna foldedører er bygget for å fungere fra – 60 grader og opptil +50 grader. Derfor blir man fornøyd med våre produkter langt over polar sirkelen og langt ned i Afrika. God isolasjon og tetthet virker begge veier!

LAST NED U-VERDI SERTIFISERING

Foldedørsløsningsom gir god økonomi

Isolasjon og tetthet er avgjørende for en god økonomi på en foldedør. Derfor har det helt fra starten av vært grunnleggende for Lacuna å skape et produkt som er fullstendig tett, selv i orkaner som langt overstiger det vi vanligvis ser i Danmark.

Når Storebæltbroen for lengst er stengt, og orkanen Katarina har blåst New Orleans ned, holder en Lacuna foldedør fortsatt!


Nominerttil energipris

Dermed er en Lacuna-dør den billigste løsningen på lang sikt. Det er en grunn til at Lacuna, med sine produkter, har blitt nominert flere ganger for årets energipris av Dansk Byggeri. Selvfølgelig fortsetter vi utviklingen – Lacuna setter sin ære i å være i forkant av tiden, både med hensyn til funksjonalitet, finish og innbruddssikkerhet, samt holdbarhet, bærekraft og energiriktighet. Når det gjelder produktutvikling, tenker vi på tysk. Når det gjelder design, tenker vi dansk. Og vi er stolte av å selge til mange land!

Når det gjelder isolasjonsevne , er et Lacuna-produkt øverst på listen. Du måler isolasjonsverdien i Uw, som er et uttrykk for isolasjonsevne. Jo lavere Uw- verdi, desto bedre isolasjonsevne. Et normalt vindu, med tolags lavenergi-glass, har en Uw-verdi på ca. 1,2 – 1,5. Et Lacuna-produkt har, med tilsvarende glass, en Uw-verdi på 1,05 og med trelags standard glass kan vi komme ned til en Uw-verdi på 0,8. Ja, tallene taler for seg selv, fordi det tilsvarer at boligen bare trenger 40% av energien til oppvarming, som man ellers måtte bruke med et standardvindu eller en tilsvarende foldedør.

TMT Compositevarmebehandlet trevirke

For malte produkter bruker vi FSC-sertifisert, laminert, varmebehandlet trevirke av bøk fra Tyskland. Varmebehandlet bøk har en holdbarhet som teak, det vil si klasse 1, som er trevirke som består nesten uendelig og råtner ikke.

I tillegg har det en isolasjonsevne som langt overskrider ikke-varmebehandlet trevirke. Bøk suger heller ikke til seg vann i fuktig vær, og har derfor en fantastisk dimensjonsstabilitet.

Lacuna foldedør produkt detaljer

Tre/Alu er ikke egnettil bruk i foldedør

Av overnevnte grunner produseres ikke Lacuna-produkter i tre-alu, noe som kan være en utmerket løsning for en eller to dørrammer i en karm. Problemene med andre typer tre oppstår når det er tre eller flere rammer i en karm. Lacuna foldedører er tatt i bruk under svært forskjellige klimatiske forhold. I Bergen i Norge eller på Færøyene kan det regne 250 dager eller mer om året, mens det andre steder nesten ikke regner i det hele tatt. Trevirkets dimensjonsstabilitet er derfor avgjørende for en velfungerende isolasjonsevne.

EN LACUNAKARM ETTER4 MÅNEDER I SJØEN


En god foldedør som skal vare i 50 år er avhengig av god dimensjonsstabilitet. I videoen viser vi en av de mange tester vi gjør på Lacuna, for å sikre at våre produkter lever opp til de forventninger både kunde og oss som produsent vil ha. Denne dørrammen er laget av TMT Composite®, som produseres av varmebehandlet bøk, og etter 4 måneder i sjøen viser videoen at den har utvidet seg med 0,4 mm og at malingen ikke er sprukket.