Lacuna helårshus foldedør billeder

Vikdörrar
Underhåll


Alla vikdörrar, terrassdörrar och fönster ska underhållas. Detta omfattar rengöring och smörjning samt kontroll av tätningslister och glasband.

Ladda ner vår underhållsanvisning

TÄTNINGSLISTER
OCH GLASBAND

Alla fönster och dörrar som säljs i EU måste vara CE-märkta enligt DS/EN 14351-1 som är den gemensamma europeiska produktstandarden för fönster och dörrar. Lacuna är CE-kvalitetscertifierade och har rätt att använda CE-märket på våra komponenter. CE-märket är placerat på gångjärnssidan i vikdörrens fals och på sista sidan i monteringsanvisningen. Överenstämmelsesförsäkran finns på dörrens förpackning och kan lämnas ut på begäran.


RENGÖRING

Beroende på orientering och placering blir den yttre karmen och ramytorna smutsiga. Du bör rengöra dessa med lämpliga mellanrum och det kan du med fördel göra i samband med fönsterputsning, där ram- och karmytorna tvättas med vatten tillsatt vanligt rengöringsmedel.

Torka sedan av alla ytor och kanter. Alla externa metalldelar ska rengöras regelbundet. Initial korrosion kan vid tidig behandling behandlas med en vanlig grytsvamp (inte stål/metall).

SMÖJNING

Alla rörliga delar vid gångjärn och stängnings- och låsbeslag bör smörjas en gång om året. Vid rena metallföreningar ska du smörja med olja som kan appliceras med oljekanna, spruta, injektionsspray eller sprayburk med ett tunt rör. Vid rörliga förbindelser mellan metall och plast ska du smörja med stearin eller ett speciellt glidmedel. Sådana förbindelser finns vid olika slags glidskenor och det är viktigt för funktionen att du också ser till att skenor och glidytor etc. är rena.


OLJEBEHANDLADE
KOMPONENTER

Alla delar är oljebehandlade från fabriken. Denna grundbehandling är inte permanent. Du bör oljebehandla komponenterna för första gången omedelbart efter montering. Oljan ska appliceras lätt med trasa och överflödig olja ska torkas bort senast 15 minuter efteråt. Tvätta fönstren omedelbart efter avtorkning (för att ta bort eventuell olja) .

Generellt underhåll

• Applicera oljan med en fin slipsvamp eller trasa.
• Om träets ådror har rest sig, använd slipsvamp som också jämnar ytan.
• Låt inte slipsvampen röra glaset.
• Ta bort överflödig olja med en torr trasa efter 10-15 minuter.
• Rengör sedan fönsterna med vanlig avtvättning.

Lacuna rekommenderar att man underhåller oljebehandlade komponenter på utsidan minst 2 gånger om året. Mot syd och väst; gärna både vår och höst beroende på hur exponerade elementen är. Oljan ger träet en vacker glöd.

På insidan behöver man sällan efterbehandla.

Om man inte underhåller med olja kan det komma sprickor (bristningar) i träet efterhand som träet torkar ut (krymper). Bristande underhåll kan få konsekvenser för dörrens funktion, hållbarhet och garanti.


MÅLADE
KOMPONENTER

Alla våra komponenter är förmålade från fabriken med en vattenbaserad, miljövänlig färg. Detta är en färdig behandling. Med tiden kommer väder och vind att betyda att komponenterna ska efterbehandlas (normalt efter många års användning).

Lacuna rekommenderar att man efterbehandlar fasadvikdörrar med AQUATOP 2600-22 från Teknos. Kom ihåg att ange färgkoden som står på orderbekräftelsens bilaga. När dörren levereras ingår en burk med rätt slags reparationsfärg.

Fasaddörren bör granskas för eventuella skador och sprickor. Använd oljebaserat kitt på bart trä och akrylkitt på grundat och målat trä. Ytorna målas med pensel eller rulle tills man får en täckande yta.