Säkermontering


Lacuna levererar produkter av högsta kvalitet och är alltid redo att ge råd om montering av våra vikdörrar och vikfönster. Det är viktigt att bestämma monteringsmetoden från början, så att vikdörren eller vikfönstret levereras i rätt storlek och med rätt specifikationer.

Installation av UTGÅENDE VIKDÖRRAR

Filmen visar en monteringsprocess från mottagande till färdig montering. På ca. 12 minuter får du en bra inblick i arbetet.

Alla våra leveranser är märkta med en så kallad QR-kod, som ger åtkomst till den här filmen när du skannar med en mobiltelefon.


installation av inåtgående VIKDÖRRAR

Filmen visar en monteringsprocess från mottagande till färdig montering. På ca. 10 minuter får du en bra inblick i arbetet.


installation av LACUNA FIXED®

Filmen visar en monteringsprocess från mottagande till färdig montering. På ca. 3 minuter får du en bra inblick i arbetet.


JUSTERING OCHUNDERHÅLL AV VIKDÖRR

Filmen visar hur du kan justera dina dörrar eller vikfönster. På ca. 20 minuter får du en bra inblick i arbetet.

Alla våra leveranser är märkta med en så kallad QR-kod, som ger åtkomst till den här filmen när du skannar med en mobiltelefon.


DEN VIKTIGAÖVERRAMEN

Varje dörrsektion kan väga upp till 80 kg och byggmaterialet över vikdörren måste kunna bära upp till 100 kg per löpande meter öppning med en maximal avböjning på 3 mm – såvida man inte väljer en fiberförstärkt överram. Men de flesta dörrsektionerna väger ca. 40 – 50 kg, vilket minskar belastningen på byggmaterialet över fasadvikdörren avsevärt.

Lacunas överram med integrerat rullspår ger högre precision än system med manuell montering av skenor. Eftersom korrekt montering av överramen är avgörande för det slutliga resultatet så säkerställer den integrerade skenan, förutom hög noggrannhet, även snabbare montering och en mycket snyggare finish.

HÅLLBARTÖVERSTYCKE

Eftersom en vikdörr från Lacuna hänger i ett rullspår i överramen ska den monteras i ett överstycke som är så stabilt att det inte böjer sig under dörrsektionens vikt. I utmanande fall kan överramen levereras i flera höjder och till och med vara fiberförstärkt. Styrkan kan på så sätt anpassas till rådande förhållanden.

Lacuna levererar lösningar i oändligt många bredder och höjder, och därför finns det ingen allmän facitlista för dimensionering av överstycket.


TRANSPORTOCH FÖRVARING

Lacunas vikdörr eller vikfönster levereras i separata delar och kan därför hanteras av 2 personer utan hjälp. Vid förvaring av komponenter under längre tid ska man se till att det sker torrt och säkert och alltid i transportförpackningen. Våt förpackning kan med tiden sätta märken på ram och ramdelar och de kan sedan vara svåra att få bort.

MONTERINGS-ANVISNING

I alla leveranser ingår en monteringslåda med alla delar som är nödvändiga för montering av ramar och upphängning av dörrar. I lådan finns också en liten burk med reparationsfärg – ifall olyckan skulle inträffa. Ramskruvar ingår ej. Du bör läsa monteringsanvisningarna innan du börjar på installationen. Du kan med fördel se vår monteringsvideo för optimal förberedelse.

MONTERINGSANVISNING
UTGÅENDE VIKDÖRRAR >

MONTERINGSANVISNING
INÅTGÅENDE VIKDÖRRAR >