Sikker ogNem Montage


Lacuna leverer produkter af højeste kvalitet og er altid parat til at vejlede om montagen af vores foldedøre og -vinduer. Det er vigtigt, at montagemåden afklares fra start, så foldedøren eller – vinduet leveres i den rigtige størrelse og med de rette specifikationer.

MONTAGE AF UDADGÅENDEFOLDEDØR

Filmen viser processen fra modtagelse til færdig montage. På lidt over 12 minutter får du indsigt i arbejdsmetoder og fremgangsmåde.


Forsendelsen er markeret med en såkaldt QR-kode, som ved scanning med en mobiltelefon giver adgang til denne film
.


FOLDEDØRE FREMSTILLET FØR 2019

Er den udadgående foldedør produceret før 2019, anvendes denne film! 


MONTAGE AF INDADGÅENDEFOLDEDØR

Filmen viser processen fra modtagelse til færdig montage. På lidt over 10 minutter får du indsigt i arbejdsmetoder og fremgangsmåde.


MONTAGE AF LACUNA FIXED®

Filmen viser processen fra modtagelse til færdig montage. På lidt over 3 minutter får du indsigt i arbejdsmetoder og fremgangsmåde.


JUSTERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF FOLDEDØR

Filmen viser hvordan du kan justere dine døre eller foldevinduer. På ca. 19 minutter får du et godt indblik i arbejdet.


DEN VIGTIGEOVERKARM

Hvert dørfag kan veje op til 80 kg og bygningsmaterialet over foldedøren skal kunne bære op til 100 kg. pr. løbende meter åbning med en maksimal nedbøjning på 3 mm – med mindre man vælger en fiberforstærket overkarm. De fleste dørfag vejer dog ca. 40 – 50 kg., hvilket reducerer belastningen til bygningsmaterialet over Facade-foldedøren betydeligt.

Lacunas overkarm er, med sin integrerede køreskinne, mere nøjagtig end systemer med manuel montage af skinner. Da korrekt montage af overkarmen er afgørende for det færdige resultat, sikrer den integrerede skinne, ud over stor nøjagtighed, endvidere hurtigere montage og en langt bedre finish.

BÆREDYGTIGOVERLIGGER

Eftersom en foldedør fra Lacuna hænger i en køreskinne i overkarmen, skal denne monteres i en så stabil overligger, at den ikke nedbøjes under vægten af dørfag. I udfordrende tilfælde kan en overkarm leveres i flere højder og tilmed fiberforstærkes. Styrken kan dermed tilpasses de gældende forhold.

Da Lacuna leverer løsninger i uendelig mange bredder og højder, er der ingen generel facitliste for dimensionering af overliggeren.

DOWNLOAD MONTAGEVEJLEDNING

Foldedøren leveres med en vejledning til montering af den specifikke foldedør. Læs vejledningen grundigt inden montering, så du sikrer korrekt montering første gang. Se her, hvordan du som standard håndterer og monterer foldedøren korrekt.

MONTAGEVEJLEDNING
UDADGÅENDE FOLDEDØR >

MONTAGEVEJLEDNING
INDADGÅENDE FOLDEDØR >