SikkerMontage

Lacuna leverer produkter af højeste kvalitet og er altid parat til at vejlede om montagen af vore foldedøre og -vinduer. Det er vigtigt, at montagemåden afklares fra start, så foldedøren eller – vinduet leveres i den rigtige størrelse og med de rette specifikationer.

installationog montering

Filmen viser et montageforløb fra modtagelse til aflevering. På godt 20 minutter får du et godt indblik i arbejdet.

Alle vore forsendelser er mærket med en såkaldt QR kode, der ved skanning med en mobiltelefon giver adgang til denne film.


JUSTERING OG VEDLIGEHOLDELSEAF FOLDEDØR

Filmen viser et montageforløb fra modtagelse til aflevering. På godt 20 minutter får du et godt indblik i arbejdet.

Alle vore forsendelser er mærket med en såkaldt QR kode, der ved skanning med en mobiltelefon giver adgang til denne film.


DEN VIGTIGEOVERKARM

Hvert dørfag kan veje op til 80 kg., og med mindre man vælger en fiberforstærket overkarm, skal det bygningsmateriale der er over foldedøren kunne bære op til 100 kg. pr. løbende meter åbning med en maksimal nedbøjning på 3 mm. De fleste dørfag vejer dog ca. 40 – 50 kg., hvilket reducerer belastningen til bygningsmaterialet over Facade-foldedøren betydeligt.

Lacunas overkarm er, med integreret køreskinne, mere nøjagtigt end systemer med manuel montage af skinner. Da korrekt montage af overkarmen er afgørende for de færdige resultat sikrer den integrerede skinne ud over stor nøjagtighed tillige hurtigere montage og en langt bedre finish.

BÆREDYGTIGOVERLIGGER

Eftersom en foldedør fra Lacuna hænger i en køreskinne i overkarmen skal denne monteres i en så stabil overligger, at den ikke nedbøjes under vægten af dørfag. I udfordrende tilfælde kan en overkarm leveres i flere højder og tilmed fiberforstærkes. Styrken kan dermed tilpasses de gældende forhold.

Da Lacuna leverer løsninger i uendeligt mange bredder og højder, er der ingen generel facitliste for dimensionering af overliggeren.


TRANSPORTOG OPBEVARING

Lacuna foldedøren eller foldevinduet leveres adskildt og er således håndterbart for 2 personer uden hjælp. Ved opbevaring af elementer over længere tid, skal det sikres, at det sker tørt og forsvarligt og altid i transport emballagen. Våd emballage kan, med tiden, afsætte mærker på karm, og rammedelene der kan være svært at fjerne igen.

MONTAGEVEJLEDNING

Med alle leverancer følger en montagekasse med alle nødvendige dele til brug for samling af karme og ophæng af døre. I kassen findes også en lille bøtte med reparationsmaling – hvis uheldet skulle være ude.

Karmskruer medfølger ikke.

Montagevejledningen bør gennemlæses inden montagen påbegyndes.

Man kan med fordel se vor montagevideo for optimal forberedelse.